کد ISO-3166 SEN

Senegal
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: SEN, ISO-3166 2-alpha: SN
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Sorghum bicolor
Arachis hypogaea
Vigna unguiculata
Pennisetum glaucum
سایر
۱٬۳۷۳
27 موسسه ثبت شده در WIEWS