زیرمجموعه

Beans - differential set for angular leaf spot races

This subset contains 6 Mesoamerican and 6 Andean accessions used to differentiate Phaeoisariopsis griseola races. They were selected by inoculating bean accessions with 55 Latin American P. griseola isolates obtained from common-bean plants that showed signs of angular-spot infection in the field.

محصولات
Beans
تعداد افزونه
۱۲
تاریخ ایجاد
31 January 1994

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


جمع‌آوری کننده داده
Marcial A. Pastor-Corrales International Center for Tropical Agriculture
جمع‌آوری کننده داده
Carlos Jara International Center for Tropical Agriculture
مدیر داده
Peter Wenzl International Center for Tropical Agriculture

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 4d0f2fcf-33aa-430f-81a9-ca0899303ca0.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. G 2595Phaseolus vulgaris L. • BAYO • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/K170M
۲. G 2858Phaseolus vulgaris L. • ZACATECANO, MAHARAGI SOJA • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/K1EXE
۳. G 5164Phaseolus vulgaris L. • AMENDOIM • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/JGS3T
۴. G 5686Phaseolus vulgaris L. • گونه سنتی/رقم بومی • اکوادور+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/JGGD7
۵. G 5694Phaseolus vulgaris L. • CORNELL 49-242 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PE1VV
۶. G 6416Phaseolus vulgaris L. • MONTCALM 023 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PP5NG
۷. G11796Phaseolus vulgaris L. • POROTO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/JQKAG
۸. G12415Phaseolus vulgaris L. • BOLON BAYO • گونه سنتی/رقم بومی • اکوادور+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/JM7F6
۹. G13936Phaseolus vulgaris L. • DON TIMOTEO • گونه سنتی/رقم بومی • اسپانیا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/JS7TZ
۱۰. G14241Phaseolus vulgaris L. • FLOR DE MAYO • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/JNWQ8
۱۱. G51094Phaseolus vulgaris L. • RICOMIG (BRA) • گونه پیشرفته/بهبود یافته • کلمبیا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PHFKR
۱۲. G51309Phaseolus vulgaris L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • کلمبیا+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PHCE$