زیرمجموعه

Cassava core collection

International Institute of Tropical Agriculture maintains 2544 cassava accessions (Manihot esculenta Crantz) from 28 countries in its field bank. Being vegetatively propagated, this poses challenges in maintenance in terms of cost as well as in labour requirements. A core collection representing the range of phenotypic diversity present in the entire collection would enhance the conservation aspects and increase the potential for its exploitation in crop improvement programmes.

The present study aimed to establish a core collection using 40 agro-morphological traits evaluated at two locations using a different number of accessions in each location. To meet the challenges generated by the types of variables and include maximum diversity in the core collection, a sequential strategy based on five major concepts was used: hierarchical multiple factor analysis allowing the mixture of variables of different kinds; three-way analysis that included the effect of genotype × environment interaction in the clustering process; linear discriminant function to assign all those individuals who were included in one location but not in the other to the groups that were generated from the common number of accessions evaluated in both locations; and D-allocation method to select samples from each cluster.

The representativeness of the core subset to the entire collection was further estimated by comparing means and variances, range, and distances between accessions. The established cassava core collection consisted of 428 accessions that conserved 15% higher phenotypic diversity with no redundancies. The phenotypic diversity represented in this core collection will be a guide to users of cassava germplasm in their crop improvement programmes.

محصولات
Cassava
تعداد افزونه
۲۸۳
تاریخ ایجاد
5 July 2012

ابرداده‌های زیرمجموعه


ایجادکنندگان زیرمجموعه


نگهدارنده داده
Abberton Michael International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Ranjana Bhattacharjee International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Dominique Dumet
نگهدارنده داده
Paul Ilona International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
Folarin Soyode

داده‌ها و منابع


داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - c7e8b6b4-4670-4a4c-97e3-595959c819ad.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در زیرمجموعه

۱. TMe-3Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3YR2
۲. TMe-14Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3Z3D
۳. TMe-18Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3Z7H
۴. TMe-20Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3Z9K
۵. TMe-26Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3ZER
۶. TMe-27Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • کنگو [جمهوری]+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3ZFS
۷. TMe-37Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3ZQ~
۸. TMe-47Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3ZZ4
۹. TMe-51Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M4016
۱۰. TMe-54Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M4038
۱۱. TMe-62Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M40BG
۱۲. TMe-65Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M40EK
۱۳. TMe-67Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M40FM
۱۴. TMe-76Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M40PV
۱۵. TMe-95Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M4166
۱۶. TMe-102Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M41AA
۱۷. TMe-104Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M41CC
۱۸. TMe-109Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M41FF
۱۹. TMe-113Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M41JJ
۲۰. TMe-119Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M41PP
۲۱. TMe-130Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • کیپ‌ورد+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M41WW
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M42E9
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M42HC
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M42RK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M42XR
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M42ZT
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M432X
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M435*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M436~
۳۰. TMe-218Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M441Q
۳۱. TMe-225Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M448Y
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M44J3
۳۳. TMe-247Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • کنگو [جمهوری]+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M44TB
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M44XE
۳۵. TMe-264Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • قانا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M456Q
۳۶. TMe-266Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M458S
۳۷. TMe-268Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M45AV
۳۸. TMe-269Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M45BW
۳۹. TMe-281Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M45P2
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M465H
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M466J
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M46FV
۴۳. TMe-312Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • کنگو [جمهوری]+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M46HX
۴۴. TMe-318Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M46Q=
۴۵. TMe-320Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M46RU
۴۶. TMe-323Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M46V2
۴۷. TMe-361Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M47W=
۴۸. TMe-362Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • برزیل+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M47XU
۴۹. TMe-383Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • نیجریه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M48FH
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M49GD