ISO-3166 kód AZE

Azerbaijan
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: AZE, ISO-3166 2-alpha: AZ
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Triticum turgidum
Gossypium hirsutum
Cicer arietinum
Hordeum vulgare
Ostatní
15 892
Poskytovatelé dat pro Genesys
52 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS