ISO-3166 kód AZE

Azerbaijan
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: AZE, ISO-3166 2-alpha: AZ
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Gossypium hirsutum
Triticum turgidum
Triticum durum
Zea mays
Ostatní
20,690
Poskytovatelé dat pro Genesys
52 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS