ISO-3166 kód BGD

Bangladesh
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: BGD, ISO-3166 2-alpha: BD
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Oryza sativa
Lathyrus sativus
Cicer arietinum
Solanum melongena
Lens culinaris
Ostatní
1 799
43 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS