ISO-3166 kód BRA

Brazil
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: BRA, ISO-3166 2-alpha: BR
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Oryza sativa
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Vigna unguiculata
Ostatní
45 245
Poskytovatelé dat pro Genesys
50 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS