ISO-3166 kód COL

Colombia
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: COL, ISO-3166 2-alpha: CO
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Manihot esculenta
Hordeum vulgare
Oryza sativa
Ostatní
11 607
Poskytovatelé dat pro Genesys
66,787 přírůstků na 1 ústavech
25 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS