ISO-3166 kód LKA

Sri Lanka
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: LKA, ISO-3166 2-alpha: LK
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Oryza sativa
Cajanus cajan
Capsicum annuum
Vigna radiata
Solanum lycopersicum
Ostatní
604
36 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS