ISO-3166 kód MEX

Mexico
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: MEX, ISO-3166 2-alpha: MX
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Hordeum vulgare
Triticum turgidum
Ostatní
30 562
Poskytovatelé dat pro Genesys
210,851 přírůstků na 1 ústavech
49 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS