ISO-3166 kód PHL

Philippines
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PHL, ISO-3166 2-alpha: PH
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Oryza sativa
Vigna radiata
Vigna unguiculata
Zea mays
Solanum melongena
Ostatní
3 638
Poskytovatelé dat pro Genesys
87 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS