ISO-3166 kód PRT

Portugal
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PRT, ISO-3166 2-alpha: PT
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Triticum aestivum
Triticum turgidum
Brassica oleracea
Ostatní
29,947
Poskytovatelé dat pro Genesys
57 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS