ISO-3166 kód PRT

Portugal
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PRT, ISO-3166 2-alpha: PT
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Triticum turgidum
Zea mays
Lupinus albus
Ostatní
25 422
Poskytovatelé dat pro Genesys
57 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS