ISO-3166 kód VNM

Vietnam
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: VNM, ISO-3166 2-alpha: VN
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Oryza sativa
Glycine max
Arachis hypogaea
Brassica juncea
Vigna radiata
Ostatní
2 257
47 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS