کد ISO-3166 ITA

Italy
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ITA, ISO-3166 2-alpha: IT
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium subterraneum
Triticum aestivum
Vitis vinifera
Zea mays
Triticum turgidum
سایر
۴۰٬۴۹۶
ارائه‌دهندگان داده Genesys
50,945 افزونه در 38 موسسه
63 موسسه ثبت شده در WIEWS