کد ISO-3166 ITA

Italy
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ITA, ISO-3166 2-alpha: IT
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium subterraneum
Triticum aestivum
Vitis vinifera
Zea mays
Triticum turgidum
سایر
۴۰٬۴۶۲
ارائه‌دهندگان داده Genesys
52,943 افزونه در 39 موسسه
63 موسسه ثبت شده در WIEWS