کد ISO-3166 TWN

Taiwan
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: TWN, ISO-3166 2-alpha: TW
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Glycine max
Vigna radiata
Solanum lycopersicum
Ipomoea batatas
سایر
۲٬۵۹۵
ارائه‌دهندگان داده Genesys
59,954 افزونه در 1 موسسه