تفاصيل مجموعة البيانات

Evaluation of rice accessions against Brown Plant Hopper (BPH)

BPH - Off Season 2016

This dataset contains information about rice accessions screened for resistance to against brown plant hopper (BPH). These accessions are currently conserved at MARDI’s rice genebank. Plant breeders and scientists use the information contained in this dataset for identifying potential rice accessions to be included in their plant breeding programs.We conducted this evaluation in nurseries during the off planting season of 2016.

المحصول الاسم
Rice
عدد المُدخلات
٢٠
عدد السمات
١
بدء التقييم
1 April 2016
نهاية التقييم
31 August 2016

بيانات تعريف مجموعة البيانات


منشؤو مجموعة البيانات


قيِّم البيانات
Mohd Shukri Mat Ali MARDI
مدير البيانات
Site Noorzuraini Abd Rahman MARDI
جامع البيانات
Mohd Ramdzan Othman MARDI
جامع البيانات
Nur Idayu Abd. Rahim MARDI
محول البيانات الرقمي
Muhammad Izzat Farid Musaddin MARDI
محول البيانات الرقمي
Azuan Amron MARDI
محول البيانات الرقمي
Muhammad Luqman Hakim Muhammad Fuad MARDI
جامع البيانات
Mohd Fitri Masarudin MARDI

استخدام وترخيص مجموعة البيانات


تم الترخيص بموجب
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
المزيد من المعلومات

البيانات والموارد


Evaluation rice against BPH

BPH Dataset OS2016.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

بيانات هوية وصف الهوية متعدد المحاصيل

MCPD - c93ca3e1-7976-4082-814d-35f04ec0ac3c.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


معلومات اتصال مزود البيانات


البريد الإلكتروني
رقم الهاتف
+603-89536991
العنوان
MyGeneBank, Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia

بيانات تعريف أخرى


تاريخ مجموعة البيانات
29 November 2017
الموارد المرتبطة
تاريخ إنشاء بيانات التعريف
22 October 2018
تاريخ تحديث بيانات التعريف
31 October 2018

المواقع


الموقع
Seberang Perai, Penang, Malaysia
تاريخ التقييم
1 April 201631 August 2016

السمات الملاحظة


  • Brown Plant Hopper

    The screening activity is conducted at seedling stage on the standard seedbox screening test (SSST) according to method established by IRRI (Pathak and Khush, 1979). The test varieties are seeded in rows 5cm apart in seedbox. Each line is planted randomly in a 20cm long row (20 seedlings) along with resistant (Rathu Heenati) and susceptible check (TN1). Ten day old seedlings were infested with 3rd instar nymphs at the rate of 10 per seedling. After 10 days, at the time TN1 plants were almost completely died (score 9), the BPH resistance scores of plants were assessed as described by 5th edition of the Standard Evaluation System for Rice (SES, IRRI) (2013).

المُدخلات

قائمة المُدخلات المضمنة في مجموعة البيانات

MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
٩. MRGB11197Oryza sativa • IR65601-10-1-2 (SHEN-NUNG89-366/KETAN RONDO MARONG) + إضافة إلى قائمتي
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
١٠. MRGB11198Oryza sativa • IR65601-67-3-2 (SHEN-NUNG89-366/KETAN RONDO MARONG) + إضافة إلى قائمتي
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
١١. MRGB11199Oryza sativa • IR65601-99-2-2 (SHEN-NUNG89-366/KETAN RONDO MARONG) + إضافة إلى قائمتي
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
١٢. MRGB11201Oryza sativa • IR65605-85-3-1 (SHEN-NUNG89-336/PULUT CENRANA) + إضافة إلى قائمتي
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
١٣. MRGB11202Oryza sativa • IR66167-5-3 (SHEN-NUNG89-366/PRING) + إضافة إلى قائمتي
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
١٤. MRGB11203Oryza sativa • IR66740-AC1-3(SHEN-NUNG89-366/DJAWA PELET) + إضافة إلى قائمتي
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
١٥. MRGB11204Oryza sativa • IR66740-AC1-6(SHEN-NUNG89-366/DJAWA PELET) + إضافة إلى قائمتي
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
١٦. MRGB11212Oryza sativa • H87-88(AKIHIKARI/2*BASMATHI 370) + إضافة إلى قائمتي
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق
MYS005Seberang Perai Research Station, Malaysia • DOI: غير منطبق