Detaily přírůstku

T 1
Přírůstkové číslo
T 1
Kód ústavu
MEX002
Datum akvizice
January 1, 1981
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Ancestral information (pedigree)
INIA F 66/2*RYE//ARMADILLO
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
K dispozici pro distribuci
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Safety duplication institute
Taxonomie
Rod
xTriticosecale
Specifický druh
Vědecký název
xTriticosecale spp.
Název plodiny
TRITICALE
Názvy přírůstku
Název přírůstku
BUSH
Jiný identifikátor
T1
informace o sběru
Původ materiálu
Metadata
UUID
urn:uuid:7edced2b-63e0-479e-a4bb-93218388c0cb
Naposledy aktualizováno
19 December 2019
Vytvořeno
Datum není poskytnuto