Detaily přírůstku

T 5
Přírůstkové číslo
T 5
Kód ústavu
MEX002
Datum akvizice
1 January 1981
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Šlechtitelská linie
Ancestral information (pedigree)
MAYA 2/ARMADILLO
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
K dispozici pro distribuci
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Safety duplication institute
Taxonomy provided to Genesys
Rod
xTriticosecale
Specifický druh
Vědecký název
xTriticosecale spp.
Plodina
TRITICALE
Názvy přírůstku
Jiný identifikátor
T5
informace o sběru
Původ materiálu
Metadata
UUID
urn:uuid:1a922e3d-39e5-472c-94cb-e7e3042abb01
Naposledy aktualizováno
19 prosinec 2019
Vytvořeno
Datum není poskytnuto