Detaily přírůstku

CR 22
Přírůstkové číslo
CR 22
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
1971
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
Přírůstkové číslo dárce
71019
Safety duplication institute
Taxonomy provided to Genesys
Rod
Brassica
Specifický druh
Vědecký název
Brassica oleracea L. subsp. capitata convar. acephala var. medullosa Thell.
Plodina
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
71019 DEU273
Číslo dárce přírůstku
71019 DEU273
Název přírůstku
Fertödi
Jiný identifikátor
71019 DEU273
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:c0460855-0f5a-44bf-87f0-a3ffb4ec42b6
Naposledy aktualizováno
7 září 2020
Vytvořeno
Datum není poskytnuto