Detaily přírůstku

GR 164
Přírůstkové číslo
GR 164
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
15 January 1990
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
Zwaan en de Wiljes, Netherlands
Safety duplication institute
Taxonomie
Rod
Lolium
Specifický druh
Vědecký název
Lolium multiflorum Lam.
Název plodiny
Názvy přírůstku
Název přírůstku
avance
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
Semenářská společnost
Metadata
UUID
urn:uuid:37dff8e7-e761-4e38-8ebb-7f26220c0279
Naposledy aktualizováno
11 květen 2020
Vytvořeno
Datum není poskytnuto