Detaily přírůstku

GR 167
Přírůstkové číslo
GR 167
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
21 January 1990
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
Přírůstkové číslo dárce
900399
Safety duplication institute
Taxonomy provided to Genesys
Rod
Lolium
Specifický druh
Vědecký název
Lolium multiflorum Lam.
Plodina
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
900399 DEU273
Číslo dárce přírůstku
900399 DEU273
Jiný identifikátor
900399 DEU273
Název přírůstku
POLUS
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:5f828f03-33ff-4d8b-97a0-793864d7abaf
Naposledy aktualizováno
8 říjen 2020
Vytvořeno
Datum není poskytnuto