Detaily přírůstku

GR 1296
Přírůstkové číslo
GR 1296
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
1 September 1974
Původ materiálu
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
Přírůstkové číslo dárce
693003
Safety duplication institute
Taxonomy provided to Genesys
Rod
Festuca
Specifický druh
Vědecký název
Festuca arundinacea SCHREB.
Plodina
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
693003 DEU273
Číslo dárce přírůstku
693003 DEU273
Jiný identifikátor
56984 PRT005
Jiný identifikátor
693003 DEU273
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:5ab79a82-407b-4696-a54c-8580740717b1
Naposledy aktualizováno
7 září 2020
Vytvořeno
Datum není poskytnuto