Detaily přírůstku

GR 1377
Přírůstkové číslo
GR 1377
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
1 September 1977
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
Přírůstkové číslo dárce
783041
Safety duplication institute
Taxonomie
Rod
Festuca
Specifický druh
Vědecký název
Festuca arundinacea SCHREB.
Název plodiny
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
783041 DEU273
Číslo dárce přírůstku
783041 DEU273
Jiný identifikátor
783041 DEU273
Název přírůstku
Kenmont
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:78a8bed8-c6a6-4a87-be14-446f8ba40be0
Naposledy aktualizováno
11 květen 2020
Vytvořeno
Datum není poskytnuto