Detaily přírůstku

GR 3788
Přírůstkové číslo
GR 3788
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
2 January 1990
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
Přírůstkové číslo dárce
900014
Safety duplication institute
Taxonomy provided to Genesys
Rod
Phleum
Specifický druh
Vědecký název
Phleum pratense L.
Plodina
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
900014 DEU273
Číslo dárce přírůstku
900014 DEU273
Jiný identifikátor
900014 DEU273
Název přírůstku
BARNEE
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:93383060-6aca-40d5-a6c0-70e83135b89c
Naposledy aktualizováno
8 říjen 2020
Vytvořeno
Datum není poskytnuto