Detaily přírůstku

GR 3805
Přírůstkové číslo
GR 3805
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
1 September 1974
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
Přírůstkové číslo dárce
751124
Safety duplication institute
Taxonomy provided to Genesys
Rod
Phleum
Specifický druh
Vědecký název
Phleum pratense L.
Plodina
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
751124 DEU273
Číslo dárce přírůstku
751124 DEU273
Název přírůstku
Champ
Jiný identifikátor
751124 DEU273
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:69044ede-58d8-47d0-9c22-b62a2bd08ea2
Naposledy aktualizováno
8 říjen 2020
Vytvořeno
Datum není poskytnuto