Detaily přírůstku

GR 3837
Přírůstkové číslo
GR 3837
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
18 August 1977
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Tradiční kultivar / divoká odrůda
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
Přírůstkové číslo dárce
721019
Safety duplication institute
Taxonomie
Rod
Phleum
Specifický druh
Vědecký název
Phleum pratense L.
Název plodiny
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
721019 DEU273
Číslo dárce přírůstku
721019 DEU273
Jiný identifikátor
721019 DEU273
Název přírůstku
ENGMO
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:8ce285ec-dc83-4fe0-b184-e434fcf258ca
Naposledy aktualizováno
11 May 2020
Vytvořeno
Datum není poskytnuto