Detaily přírůstku

GR 3848
Přírůstkové číslo
GR 3848
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
1 September 1976
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
Přírůstkové číslo dárce
681073
Safety duplication institute
Taxonomie
Rod
Phleum
Specifický druh
Vědecký název
Phleum pratense L.
Název plodiny
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
681073 DEU273
Číslo dárce přírůstku
681073 DEU273
Jiný identifikátor
681073 DEU273
Název přírůstku
GEORGIKON
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:dff0d9fe-2f10-4248-a086-2bb5a87304a8
Naposledy aktualizováno
11 May 2020
Vytvořeno
Datum není poskytnuto