Detaily přírůstku

PI 336984
Přírůstkové číslo
PI 336984
Kód ústavu
USA016
Datum akvizice
1 August 1968
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Jiný
Typ skladování zárodečné plazmy
Sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Není k dispozici pro distribuci
ITPGRFA MLS
Stav není poskytnut
Safety duplication institute
Taxonomy provided to Genesys
Rod
Arachis
Specifický druh
Vědecký název
Arachis villosulicarpa Hoehne
Plodina
Názvy přírůstku
Název přírůstku
484
Jiný identifikátor
CIA V.44
Jiný identifikátor
484
Sbírkové číslo
484
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Sbírkové číslo
484
Umístění sběrného místa
Campinas Instituto Agronomico, Campinas.
Metadata
UUID
urn:uuid:13d1e99b-0dd1-4216-b7de-e0383b53c404
Naposledy aktualizováno
23 July 2014
Vytvořeno
Datum není poskytnuto