Detaily přírůstku

AzGR-4304
Přírůstkové číslo
AzGR-4304
Uchovávající ústav
Kód ústavu
AZE004
Datum akvizice
July 26, 1949
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Divoký
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Stav není poskytnut
Taxonomie
Rod
Neottia
Specifický druh
Vědecký název
Neottia nidus-avis L.
Název plodiny
bird
Názvy přírůstku
Název přírůstku
Hegigi yuvajigotu
Jiný identifikátor
DERMAN-43 AZE004
Jiný identifikátor
SEYYARE-43 AZE015
Sbírkové číslo
SEYYARE-43
informace o sběru
Původ materiálu
Datum sběru vzorku
July 26, 1949
Sběrný zdroj
Divoké stanoviště
Sbírkové číslo
SEYYARE-43
Kód sběrného ústavu
AZE004
Metadata
UUID
urn:uuid:247345f9-dae9-4b43-912f-f1b238742a15
Naposledy aktualizováno
7 September 2019
Vytvořeno
27 October 2016