Detaily přírůstku

GR 3845
Přírůstkové číslo
GR 3845
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
August 11, 1977
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
Přírůstkové číslo dárce
721120
Safety duplication institute
Taxonomie
Rod
Phleum
Specifický druh
Vědecký název
Phleum pratense L.
Název plodiny
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
721120 DEU273
Číslo dárce přírůstku
721120 DEU273
Jiný identifikátor
721120 DEU273
Název přírůstku
FORUS
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:457d79fa-e35d-4750-9f08-9e2018430787
Naposledy aktualizováno
7 January 2020
Vytvořeno
Datum není poskytnuto