Detaily přírůstku

CR 26
Přírůstkové číslo
CR 26
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
February 17, 1986
Biologický stav přírůstku
Hybrid
Typ skladování zárodečné plazmy
Sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
DEU273
Přírůstkové číslo dárce
865427
Taxonomie
Rod
Brassica
Specifický druh
Vědecký název
Brassica hybride
Název plodiny
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
865427 DEU273
Číslo dárce přírůstku
865427 DEU273
Název přírůstku
St. 2444
Jiný identifikátor
865427 DEU273
informace o sběru
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:5268f2a8-9250-4bd5-8424-93291d4dcba1
Naposledy aktualizováno
7 September 2019
Vytvořeno
Datum není poskytnuto