Detaily přírůstku

NC003650
Přírůstkové číslo
NC003650
Kód ústavu
ESP004
Datum akvizice
November 22, 1977
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Střednědobá sbírka osiva
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
ESP039
Safety duplication institute
ESP004
Taxonomie
Rod
Hordeum
Specifický druh
Vědecký název
Hordeum vulgare L.
Plodina
Barley
Název plodiny
barley
Názvy přírůstku
Název přírůstku
Wissa
Jiný identifikátor
BGE000208 ESP004
Jiný identifikátor
CNE174 ESP007
Poznámky
Coleccion Nuclear Española
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
Ústav, Experimentální stanice, Výzkumná organizace, Genová banka
Metadata
UUID
urn:uuid:db05cfad-dee3-4eeb-96e6-0b47db76f711
Naposledy aktualizováno
7 September 2019
Vytvořeno
Datum není poskytnuto