Detaily přírůstku

W6 7122
Přírůstkové číslo
W6 7122
Kód ústavu
USA022
Datum akvizice
1962
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Není k dispozici pro distribuci
ITPGRFA MLS
Stav není poskytnut
Safety duplication institute
USA005
Taxonomie
Rod
Limonium
Specifický druh
Vědecký název
Limonium sinuatum (L.) Mill.
Název plodiny
Názvy přírůstku
Název přírůstku
ICEBERG
Jiný identifikátor
W6 7122 USA126
Jiný identifikátor
NSL 15415 USA126
Jiný identifikátor
ICEBERG
informace o sběru
Sběrný zdroj
Semenářská společnost
Metadata
UUID
urn:uuid:f26dfe50-1d3d-4202-8fc6-1cbafad47d4b
Naposledy aktualizováno
23 July 2014
Vytvořeno
Datum není poskytnuto