Podrobnosti seznamu deskriptorů

Descriptors for evaluating starch quality traits in cassava

1.0
Plodina
Cassava
Vydavatel
Nespecifikováno
Verze
1.0

Root dry matter content

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné

Cyanide content in the root

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
mPa s
Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Datum