Podrobnosti seznamu deskriptorů

Pisum descriptors

1.0
Plodina
Pea
Vydavatel
Nespecifikováno
Verze
1.0

Vigour

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Měřítko
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Very good
3
Good
5
Medium
7
Poor
9
Very poor

Number of branches

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné

Leaf type

Klasifikace
Desktriptor charakterizace
Typ dat
Kódováno
KódtermínPopis
1Common
2Semi Leaflets
3Leaflets

Leaflet shape

Klasifikace
Desktriptor charakterizace
Typ dat
Kódováno
KódtermínPopis
1Linear
2Oblong
3Ovate-oblonge
4Ovate

Leaf length

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
cm

Leaf width

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
cm

Flower color

Klasifikace
Desktriptor charakterizace
Typ dat
Kódováno
KódtermínPopis
BBlue
BrBrick
PrPurple
PPink
wWhite

Days to 100% flowering

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
days

Days to 50% flowering

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
days

Days to 100% flowering

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
days

Days to 100% flowering

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
days

Days to 100% pods

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
days

Days to maturity

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
days

Plant height

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
cm

Leaf length

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
cm

Leaf width

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
cm

Number of seeds per pod

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné

Seed yield

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
g/Plant

100 seed weight

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné
Měrná jednotka
g

Seed number

Klasifikace
Hodnotící deskriptor
Typ dat
Číselné