ISO-3166 kód IDN

Indonesia
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: IDN, ISO-3166 2-alpha: ID
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Oryza sativa
Glycine max
Arachis hypogaea
Ipomoea batatas
Manihot esculenta
Ostatní
4 771
35 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS