Detaily genové banky

Armenian Botanical Society
Kód ústavu
Typ
Non-Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupený Rod
Aegilops
Hordeum
Medicago
Secale
Vicia
Ostatní
50
Nejvíce zastoupené Druhy
Secale vavilovii
Medicago sativa
Aegilops tauschii
Sorghum halepense
Hordeum brevisubulatum
Ostatní
93
Poslední aktualizace datové průvodky
30 dezembro 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 145 přírůstků je 3.25, s minimálním skóre 3.15 a maximálním skóre 3.65.