Detaily genové banky

Laboratory of Plants Gene Pool and Breeding
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40,19076
Zeměpisná délka
44,52545
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
forages
rye
carrot
Ostatní
57
Neurčeno
1 633
Nejvíce zastoupené názvy plodin
jointed goat grass
455
wheat
308
barley
178
vetch
160
barb goat-grass
135
Ostatní
1 029
Neurčeno
48
Nejvíce zastoupený Rod
Aegilops
Triticum
Hordeum
Vicia
Lathyrus
Ostatní
459
Nejvíce zastoupené Druhy
Aegilops cylindrica
Aegilops triuncialis
Aegilops tauschii
Triticum aestivum
Hordeum spontaneum
Ostatní
1 167
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,313 přírůstků je 5.48, s minimálním skóre 2.80 a maximálním skóre 7.10.