Detaily genové banky

Laboratory of Plants Gene Pool and Breeding
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40,19076
Zeměpisná délka
44,52545
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
forages
carrot
lettuce
Ostatní
45
Neurčeno
1 655
Nejvíce zastoupené názvy plodin
jointed goat grass
455
wheat
308
taush
194
barley
178
vetch
160
Ostatní
970
Neurčeno
48
Nejvíce zastoupený Rod
Aegilops
Triticum
Hordeum
Vicia
Lathyrus
Ostatní
459
Nejvíce zastoupené Druhy
Aegilops cylindrica
Aegilops triuncialis
Aegilops tauschii
Triticum aestivum
Hordeum spontaneum
Ostatní
1 167
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,313 přírůstků je 5.48, s minimálním skóre 2.80 a maximálním skóre 7.10.