Detaily genové banky

Center for Fruit- and Viticulture, Carinthia
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46,76445
Zeměpisná délka
14,816561
Nejvíce zastoupené názvy plodin
pear tree
83
apple tree
74
Nejvíce zastoupený Rod
Pyrus
Malus
Nejvíce zastoupené Druhy
Pyrus communis
Malus domestica
Poslední aktualizace datové průvodky
8 October 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 157 přírůstků je 4.16, s minimálním skóre 3.15 a maximálním skóre 6.15.