Detaily genové banky

Hortus Association
Umístění
Zeměpisná šířka
48,257837
Zeměpisná délka
13,035505
Nejvíce zastoupené názvy plodin
blue plum
62
walnut
21
grape
19
pear
10
ash
7
Ostatní
18
Neurčeno
3
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Juglans
Vitis
Rosa
Pyrus
Ostatní
15
Nejvíce zastoupené Druhy
Prunus domestica
Juglans regia
Vitis vinifera
Pyrus communis
Fraxinus excelsior
Ostatní
21
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 140 přírůstků je 3.59, s minimálním skóre 1.85 a maximálním skóre 4.15.