Detaily genové banky

CRA-W, Centre wallon de Recherches agronomiques, Département des Systèmes Agricoles - Sélection Pommes de Terre (Walloon Centre of Agricultural Research, Dept of Agricultural Systems - Potato)
Kód ústavu
BEL023
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
49.927
Zeměpisná délka
5.362
Nejvíce zastoupené názvy plodin
potatoes
353
Nejvíce zastoupený Rod
Solanum
Nejvíce zastoupené Druhy
Solanum tuberosum
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
500
375
250
125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 353 přírůstků je 3.20, s minimálním skóre 3.00 a maximálním skóre 3.20.