Detaily genové banky

CRA-W, Centre wallon de Recherches agronomiques, Département des Systèmes Agricoles - Sélection Pommes de Terre (Walloon Centre of Agricultural Research, Dept of Agricultural Systems - Potato)
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
49,927
Zeměpisná délka
5,362
Nejvíce zastoupené názvy plodin
potatoes
353
Nejvíce zastoupený Rod
Solanum
Nejvíce zastoupené Druhy
Solanum tuberosum
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 353 přírůstků je 3.20, s minimálním skóre 3.00 a maximálním skóre 3.20.