Detaily genové banky

ILVO - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Institute for Agricultural and Fisheries Research)
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
51
Zeměpisná délka
3,45
Nejvíce zastoupené názvy plodin
azalea
332
rhododendron
278
perennial ryegrass
98
forrage turnip
45
leek
44
Ostatní
183
Nejvíce zastoupený Rod
Rhododendron
Lolium
Brassica
Allium
Beta
Ostatní
104
Nejvíce zastoupené Druhy
Rhododendron simsii
Rhododendron obtusum
Lolium perenne
Brassica rapa
Allium porrum
Ostatní
302
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 980 přírůstků je 3.61, s minimálním skóre 2.60 a maximálním skóre 7.10.