Detaily genové banky

Institute of Rose and Essential-oil Plants, Ministry of Agriculture
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
42,62
Zeměpisná délka
25,4
Nejvíce zastoupené názvy plodin
oregano
8
cummin
3
dill
2
basil
1
mustard
1
Ostatní
1
Neurčeno
547
Nejvíce zastoupený Rod
Thymus
Tanacetum
Achillea
Angelica
Foeniculum
Ostatní
471
Nejvíce zastoupené Druhy
Foeniculum vulgare
Angelica archangelica
Origanum vulgare
Astragalus glycyphyllos
Coriandrum sativum
Ostatní
519
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
11 únor 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 563 přírůstků je 3.62, s minimálním skóre 2.35 a maximálním skóre 5.25.