Detaily genové banky

Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana
Kód ústavu
CHE125
Typ
Private
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46.06
Zeměpisná délka
8.96
Nejvíce zastoupené názvy plodin
sweet chestnut
105
Nejvíce zastoupený Rod
Castanea
Nejvíce zastoupené Druhy
Castanea sativa
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
110
82.5
55
27.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 105 přírůstků je 7.46, s minimálním skóre 3.45 a maximálním skóre 7.90.