Detaily genové banky

Verein Nussdorf Frümsen
Kód ústavu
Typ
Private
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47,244648
Zeměpisná délka
9,472979
Nejvíce zastoupené názvy plodin
walnut tree
3
walnut
1
Neurčeno
136
Nejvíce zastoupený Rod
Juglans
Nejvíce zastoupené Druhy
Juglans regia
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 140 přírůstků je 4.61, s minimálním skóre 4.60 a maximálním skóre 4.90.