Detaily genové banky

AMPELOS Inc.
Kód ústavu
Typ
Private
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48,78
Zeměpisná délka
16,1
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grapevine
265
frost grape
2
fox grape
1
Neurčeno
12
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Vitis hybr.
Vitis riparia
Vitis labrusca
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
11 únor 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 280 přírůstků je 4.65, s minimálním skóre 3.60 a maximálním skóre 6.00.