Detaily genové banky

AMPELOS Inc.
Kód ústavu
CZE005
Typ
Private
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48,78
Zeměpisná délka
16,1
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grapevine
277
frost grape
2
fox grape
1
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Vitis hybr.
Vitis riparia
Vitis labrusca
Poslední aktualizace datové průvodky
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 280 přírůstků je 4.67, s minimálním skóre 3.70 a maximálním skóre 6.00.