Detaily genové banky

Research Station of Viticulture, RICP Prague
Kód ústavu
CZE041
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
49,57
Zeměpisná délka
14,12
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grapevine
221
vine
5
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Vitis hybr.
Poslední aktualizace datové průvodky
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 227 přírůstků je 4.93, s minimálním skóre 3.70 a maximálním skóre 7.10.