Detaily genové banky

Institute of Botany AS CR, incl. Botanical Garden
Kód ústavu
CZE042
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
50
Zeměpisná délka
14.55
Nejvíce zastoupené názvy plodin
iris
468
day-lily
48
white peony
13
peony
12
moutan peony
7
Ostatní
8
Neurčeno
27
Nejvíce zastoupený Rod
Iris
Hemerocallis
Paeonia
Nejvíce zastoupené Druhy
Iris hybr.
Hemerocallis spp.
Paeonia lactiflora
Paeonia hybr.
Paeonia suffruticosa
Ostatní
12
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 583 přírůstků je 5.28, s minimálním skóre 3.60 a maximálním skóre 7.05.