Detaily genové banky

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Kód ústavu
Typ
Private
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
53,4
Zeměpisná délka
10
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
Neurčeno
35
Nejvíce zastoupené názvy plodin
winter rape
10
acker bean
5
red clover
5
summer rape
5
feed pea
2
Ostatní
9
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Lolium
Trifolium
Vicia
Pisum
Nejvíce zastoupené Druhy
Brassica napus
Trifolium pratense
Vicia fabia
Lolium perenne
Lolium multiflorum
Ostatní
5
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 36 přírůstků je 5.03, s minimálním skóre 5.00 a maximálním skóre 5.05.