Detaily genové banky

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Kód ústavu
DEU005
Typ
Private
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
53.4
Zeměpisná délka
10
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
Neurčeno
36
Nejvíce zastoupené názvy plodin
winter rape
10
acker bean
5
red clover
5
summer rape
5
feed pea
2
Ostatní
9
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Lolium
Trifolium
Vicia
Pisum
Nejvíce zastoupené Druhy
Brassica napus
Trifolium pratense
Vicia fabia
Lolium perenne
Lolium multiflorum
Ostatní
6
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
30
22.5
15
7.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 36 přírůstků je 5.03, s minimálním skóre 5.00 a maximálním skóre 5.05.