Detaily genové banky

Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH
Kód ústavu
DEU011
Typ
Private
Země
Webový odkaz
www.dsv-saaten.de
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
51,41
Zeměpisná délka
8,2
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
Neurčeno
9
Nejvíce zastoupené názvy plodin
summer rape
3
winter rape
3
winter soft wheat
3
winter wheat
3
winter barley
2
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Triticum
Hordeum
Nejvíce zastoupené Druhy
Brassica napus
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 14 přírůstků je 5.05, s minimálním skóre 5.05 a maximálním skóre 5.05.