Detaily genové banky

Saatzucht Streng GmbH & Co. KG
Kód ústavu
DEU069
Typ
Private
Země
Webový odkaz
www.aspachhof.de
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
Neurčeno
6
Nejvíce zastoupené názvy plodin
summer barley
5
winter wheat
3
winter barley
2
winter triticale
1
Nejvíce zastoupený Rod
Hordeum
Triticum
Triticosecale
Nejvíce zastoupené Druhy
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Triticosecale sp.
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
12
9
6
3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 11 přírůstků je 4.97, s minimálním skóre 4.20 a maximálním skóre 5.05.