Detaily genové banky

Saatzucht Streng GmbH & Co. KG
Kód ústavu
Typ
Private
Země
Webový odkaz
www.aspachhof.de
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
Neurčeno
6
Nejvíce zastoupené názvy plodin
summer barley
5
winter wheat
3
winter barley
2
winter triticale
1
Nejvíce zastoupený Rod
Hordeum
Triticum
Triticosecale
Nejvíce zastoupené Druhy
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Triticosecale sp.
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 11 přírůstků je 4.97, s minimálním skóre 4.20 a maximálním skóre 5.05.